Nordens mest använda enkät- och rapportverktyg

Med över 15 års erferenhet och över 70 000 användare världen över.

 • Våra kunder varierar från 1 till över 160 000 anställda.
 • Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra avtal och vad vi kan göra för er.
 • Vi har bäst informations- och datasäkerhet i branschen.

Säkerställ fortsatt utveckling inom din organisation genom informationsbaserat ledarskap!

Pyydä tarjous!

Kontakta oss

Kundcase – Tvätteriförbundet

Kundcase

“ Vi känner en stor trygghet kring Webropol och deras service! ”

Varje år sedan 1957 har vi genomfört auktorisationskontroller hos våra medlemmar, 70-talet koncerner och enskilda verksamheter såväl med privata som offentliga ägare. Kontrollerna
genomförs av det oberoende miljökonsultföretaget Ensucon med syfte att tvätt- och textilservicekunderna ska kunna känna sig trygga med att anlita en auktoriserad professionell verksamhet. Auktorisationskontrollen är en dynamisk process som vidareutvecklas ständigt och är sedan 2015 digital tack vare Webropol.

Innan den nya årliga enkäten inom auktorisationskontrollen skickas ut ses den över som en del i vårt kvalitetsarbete – för förbättring och uppdatering av bland annat nya lagar och standarder. Mottagna svar bearbetas under våren, följs upp per telefon och under hösten genomförs ett antal stickprov/platsbesök. Därefter presenteras resultatet för Tvätteriförbundets styrelse. En godkänd auktorisationskontroll är en förutsättning för ett fortsatt medlemskap.

Webropol gör vårt jobb enklare. De hjälper oss in i den digitala framtiden. Vi känner en stor trygghet kring Webropol och deras service!

Daniel Kärrholt | Förbundsdirektör

Utbildning i Linköping eller Stockholm

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Vi bjuder på lunch och fika
 • Utbildnigen brukar ta 4h + lunch
 • Ta med egen dator för att få möjlighet att jobba och spara det arbetet du gör

Webbutbildning

 • Läs mer och anmäl dig här
 • Du ansluter enkelt till utbildningen från egen dator
 • Allt du behöver är en dator och en internetanslutning
 • Om du vill kunna ställa frågor får du gärna använda din mikrofon eller den inbyggda chatten
 • Utbildningen är vanligtvis 2,5 timmar

Skräddarsydd utbildning

Om ni är i behov av en utbildning på din arbetsplats kommer vi gärna och håller en hos er! I dessa fall anpassar vi givetvis innehållet efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information eller läs mer och fyll i formuläret här